HBAS / Bakerovner / BakerovnsdørBakerovnsdør

Bakerovnsdør i sort støpejern, med enkel ramme, to hengsler og håndtak.

Inn muring mål:
Bredde          : 480 mm 
Høyde midten: 290 mm 
Høyde kant    : 220 mm

Synlig del etter montering. Vekt 12 kg.


Bilde av Bakerovnsdør

Bilde av Bakerovnsdør