Bakerovner

Med egen bakerovn får du gode opplevelser og herlige smaker på en annerledes og spesiell måte.

I kolonnen til høyre finner du tegning med forslag til å bygge bakerovn. Der er det også satt opp en tabell over mulige løsninger ved bruk av våre formater. Ut ifra tegningen kan den enkelte selv finne ut hvor mye en trenger av hvert format til den ønskede størrelse på kammeret.

Kilsteiner danner hvelvet. Kunden må være oppmerksom på at vegg, bue og hvelv kan få ulike farger, fra lys gul til mer rødlig farge. Til liming av stein i bakerovner anbefales det ildfast lim/mørtel av type Refrabond HB F-40. Det er viktig å følge brukerveiledningen som er beskrevet for mørtelen.

Forslag bakerovn

Tillegg til bakerovns-forslag

Vinkel på stein som tilpasses.

Ovn med lysåpning

(A) 1000 mm = 63 grader

(A) 750 mm = 63 grader

(A) 700 mm = 67 grader

Skal du bygge en egen bakerovn?

Dessverre kan ikke Höganäs Borgestad være konsulent med hensyn til oppbygging av bakerovner, utover hva du finner på selskapets hjemmesider. Vi anbefaler å kontakte fagfolk hvis du er usikker på hvordan bakerovnen skal bygges.