Reparasjon

Reparasjon av småildsteder og ovner

  1. Ildfast stein, i chamotte kvlitet. Til liming av stein anbefales Refrabond HB F-40 eller Sairset.
  2. Plastisk ildfast stein Borgpak 45.
  3. Konvensjonell ildfast støpemasse Borgcrete 50

Ved bruk av Borgcrete 50 må vannmengden tilpasses bruksområdet. Skal den støpes med forskaling eller sprøytes, så skal vannmengden som står oppgitt i teknisk datablad følges. Skal den brukes som en reparasjonsmasse, dvs. at den skal klemmes eller kastes fast for hånd inntil ovnsveggen eller bunnen, må vannmengden tilpasses slik at massen blir egnet til dette. Her må man føle seg frem for å finne den konsistensen for fungerer best.

Reparasjon av småildsteder

Bilde av produkter som kan brukes ved reparasjon av små ildsteder.