Ildfaste støpemasser

Støpemassen Borgcrete 50, er den mest brukte i dette markedet. Dette er en konvensjonell støpemasse som skiller seg fra andre beslektede produkter ved at produktet oppnår en meget høy styrke og har flere bruksområder. Massen kan brukes til støping, sprøyting og reparasjoner.

Borgcast 85 QF lavsement støpemasse har andre bruker egenskaper.

Ildfast støpemasse

Ildfast støpemasse brukes for å prefabrikkere stein, der hvor stein i normal format ikke kan brukes.

Kan også brukes til reparasjoner av små ildsteder.